Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací  Rozumím

Pokud vozidlo nejde již nastartovat, jedná se o baterii, která je zcela vybitá. Taková situace může být způsobena světly, které zůstaly zapnuté, palubním osvětlením nebo třeba nefunkčním alternátorem a tedy nedostatečným dobíjením baterie. Takovou baterii, pokud již není stářím u konce své životnosti, je možné znovu nabíjet a tzv. ji oživit na svoji původní kapacitu. Pokud však již baterii nelze nabít, musí být vyměněna za novou. Někdy se však může stát, že baterii, pokud je hluboce vybita, nelze dobít moderním nabíječem z důvodu, kdy nabíječ již nerozpozná, že je vůbec k baterii napojen a nezačne vůbec baterii nabíjet. V tomto případě je nutné navštívit kvalitní servis, kde mají profesioální nabíjecí stanice, a kde je možné takovou baterii znovu nabít na původní hodnoty. V mnohých případech je možné využít nouzové doplnění energie z jiného akumulátoru, tzv. "přes kabely" z jiného automobilu. Takové poskytnutí energie akumulátoru může dočasně vyřešit problém s nastartováním, ale dále se doporučuje nabít akumulátor na nabíječce. Dobíjení přes alternátor v automobilu není v případě vybité autobaterie dostatečné a problém by se například s poklesem teploty mohl opakovat, i když automobil urazil delší vzdálenost a lze opětovně nastartovat. Vždy doporučujeme tedy baterii nabíjet na nabíječce akumulátorů. Dále je nutné zkontrolovat příčinu vybití baterie, kde vadnou součástkou v elektrickém systému může docházet k opětovnému vybíjení a tedy ke stejnému problému s nedostatkem energie v baterii.

Ani bezůdržbová baterie není ta, která se nemusí nabíjet, jak si hodně lidí myslí!

 

Jak tedy správně nabíjet baterii?

Pokud shledáte, že baterie již nemá potřebný výkon, je nutné ji kvalitně dobít do maxima. 

Je nutné pro nabíjení zajistit vhodnou nabíječku baterií, aby zvládla nabít požadované kapacity baterie a měla možnost se automaticky vypnout. Nepoužívejte nabíječku bez automatického systému vypnutí.

Nikdy se nesmějí nabíjet baterie zmrzlé nebo naopak s vysokou teplotou, tedy přehřáté nad 45°C.

Vždy zkontrolujte správné připojení pólů baterie na koncovky nabíječe a až poté zapněte nabíječku.

Po dokončení nabíjecího cyklu nejprve vypněte nabíječku a až potom odpojte koncovky od pólů baterie.

Nenabíjejte pokud z baterie uniká kyselina nebo vykazuje přehřívání!

Nabíjejte na dobře větraném místě, protože z baterie při nabíjení unikají nebezpečné plyny.

Pokud se jedná o bezúdržbové baterie neodklápějte víko baterie a nedolévejte vodu!

 

Před instalací nové baterie chceme upozornit, že po aktivaci z výroby je baterie nabita na zhruba 80%. Pro zajištění dlouhé životnosti a dobré funkčnosti se doporučuje baterii nabít na 100% a následně instalovat. Samozřejmostí je možnost okamžitého použití baterie, které je pak dobíjena jízdou z alternátoru, i když tato situace není ideální a výrobce ji nedoporučuje, jedná se o běžnou praxi.

 

Při odpojení a zapojení baterie je nutné udržovat kontakty čisté a před zapojením je ochránit před oxidací antikorozní emulzí. Koroze pólů baterie a kontaktů může vést ke snížení výkonu baterie.

Při dlouhodobém odstavení automobilu a odpojení baterie nebo při skladování baterie mimo automobil je nutné nabít baterii na 100% a dále ji udržovat zcela nabitou, tj. minimálně každé dva měsíce nabíjet nebo ji mít zapojenou na automatickém udržovacím zdroji, který baterie sám hlídá a v případě potřeby se aktvuje a baterii dobije. Takovou funkci zastává většina moderních nabíječů, třeba nabíječe CTEK.

Baterii je vhodné skladovat na suchám místě s ideální teplotou mezi 15-20°C nad bodem mrazu. Plně nabité baterie mohou být uchovány i v mrazivých podmínkách, pokud by však baterie nebyla zcela nabita, může dojít k jejímu zmrznutí a znehodnocení již při teplotách lehce pod bodem mrazu. Pokud tedy baterie klesne pod hodnotu 12,4 V je nutné ji nabít. Důležitá je údržba hlavně u motocyklových baterií, kde je počítáno se sezóností, a tedy je potřeba baterii v době odstávky motocyklu pravidelně udržovat nabitou!